Historie

Dle doložených pramenů byl celý objekt poprvé otevřen v roce 1725 jako důležitá stanice při císařské silnici Vídeň - Brno - Pardubice - Praha. Sloužil k několika účelům, a to jako

- zájezdní hostinec
- přepřahací stanice poštovních dostavníků a jiných c. k. povozů
- kovárna
- poštovní stanice s vlastním razítkem Goldbrunnen - Zlatá studna
- ubytovací zařízení
- stanice pro vybírání mýta
- selský dvorec s 25 ha zemědělských pozemků
- rodinný dům.

Ve dvoře objektu se zachovala původní kamením roubená a šindelovou střechou krytá studna s rumpálem, která je hluboká 30 m a dala název celému objektu. Voda z ní slouží ale pouze k technickým a zahrádkářským účelům.
Dle historických záznamů zde přenocoval na své cestě ke korunovaci do Prahy v r. 1836 rakouský císař a poslední český král Ferdinand Dobrotivý /1793 - 1875/.
Po 2. světové válce zůstal v provozu pouze hostinec bez vyvařování a statek. V padesátých letech vstoupili vlastníci se zemědělskými budovami do družstva a hostinec převzalo do nuceného nájmu SD Jednota. Po značné devastaci budov byly tyto vráceny dědicům a ti je pronajali od roku 1982 jako sklady. Tento stav pak trval až do roku 1990.

Současný motorest Zlatá studna byl po zásadní rekonstrukci otevřen 16.7.1991. Hostům sloužila stylová restaurace, nekuřácký salonek a letní posezení kolem studny.

Jelikož kapacita zařízení již přestávala dostačovat narůstajícímu zájmu návštěvníků, byl v letošním roce uveden do provozu nový víceúčelový sál s vlastní kuchyní.

Od roku 2001 motorest nabízí také ubytování ve dvou samostatných apartmánech s celkovou kapacitou 10 osob.

Sebrstfoto1

 

Sebrstfoto2